Politika privatnosti

Ažurirano 01.03.2024

Molimo vas da pročitate našu Politiku privatnosti prije nego pristupite bilo kojem dijelu Aplikacija. Politika privatnosti predstavlja sastavni dio Opštih Uslova Poslovanja.

Ova Politika privatnosti odnosi se na:

1.)  sve podatke prikupljene putem naše web stranice (www.oblak.online);

2.)  sve podatke prikupljene putem Oblak android mobilne aplikacije za e-fiskalizaciju i/ili e-prijavu gosta kao i Oblak cloud aplikacije za e-fiskalizaciju i/ili e-prijavu/odjavu gostiju/turista (u daljem tekstu “Aplikacije”) i / ili

3.)  sve povezane usluge ili događaje (zajedno ih navodimo u daljem tesktu kao “Usluge“).

Politika privatnosti se odnosi na podatke koje Oblak Poslovni Sistemi prikupljaju i/ili obrađuju kada posjetite našu web stranicu www.oblak.online i/ili kada koristite Oblak android mobilnu aplikaciju i/ili kada koristite Oblak cloud aplikaciju.  Prilikom posjete našem sajtu ili prilikom korišćenja naših Aplikacija vi nam povjeravate vaše lične podatke. Mi vašu privatnost doživljavamo vrlo ozbiljno. U ovoj “Politici privatnosti“ želimo da vam na najjasniji mogući način pojasnimo koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo i koja prava imate u vezi sa njima. Molimo vas da izdvojite neko vrijeme i pažljivo pročitate ovaj dokument. Ako u ovom dokumentu postoje neki elementi sa kojima se ne slažete, prekinite upotrebu našeg veb-sajta i/ili Aplikacija.

 

KO SU OBLAK POSLOVNI SITEMI

ŠTA JE E-FISKALIZACIJA i I STA JE E-PRIJAVA/ODJAVA GOSTIJU

Oblak.com DOO Podgorica i Oblak.me DOO Danilovgrad, koji posluju pod jedinstvenim brendom Oblak Poslovni Sistemi, (u daljem tekstu “Vlasnik” ili “Oblak Poslovni Sistemi”) vlasnici su veb-sajta www.oblak.online, Oblak android mobilne aplikacije za e-fiskalizaciju i/ili e-prijavu/odjavu gostiju/turista kao i Oblak cloud aplikacije za e-fiskalizaciju i/ili e-prijavu/odjavu gostiju/turista.

Oblak cloud i Oblak android aplikacije o kojima je riječ u ovom dokumentu su za korisnike iz Crne Gore sljedeće aplikacije:

 1. a) za elektronsku fiskalizaciju koje komuniciraju sa odgovarajucim elektronskim servisima Uprave Prihoda i Carina Crne Gore koji se odnose na elektronsku fiskalizaciju;
 2. b) za elektronsku e-prijavu/odjavu boravka gostiju/turista koje komuniciraju sa odgovarajućim elektronskim servisima MUP-a Crne Gore koji se odnose na e-prijavu/odjavu boravka gostiju/turista.

Sva pravna lica, fizička lica i preduzetnici (u daljem tesktu “Korisnici”), koja u svojstvu poreskih obveznika koriste Aplikacije za svrhe e-fiskalizacije, moraju imati prethodno kreiran nalog na produkcionom SEP portal Uprave Prihoda i Carina (https://sep.tax.gov.me/self-care/) prije nego dobiju mogućnost da im bude kreiran korisnički nalog za elektronsku fiskalizaciju u Oblak cloud i Oblak android Aplikacijama. U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (“Sl list CG” br. 008/21), elektronska fiskalizacija definiše se kao postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda, podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa. Obveznik fiskalizacije je: 1) fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak i obveznik je izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 2) pravno lice koje je obveznik poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koje je obveznik izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 3) poreski obveznik koji ostvaruje promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nije u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

Sva pravna lica, fizička lica i preduzetnici (u daljem tesktu takođe “Korisnici”), koja u svojstvu (iz)davaoca smještajnih/hotelskih kapaciteta koriste Aplikacije za svrhe e-prijave/e-odjave gostiju/turista, moraju prethodno od strane MUP-a CG imati aktiviranu usluge e-prijave/e-odjave gostiju kroz RB90 sistem (https://rb90.dokumenta.me/web/), a prije nego dobiju mogućnost da im bude kreiran korisnički nalog odnosno prije nego dobiju mogućnost da im bude aktivirana usluga za e-prijavu/odjavu u Oblak cloud i Oblak android Aplikacijama.

Oblak cloud i Oblak android aplikacija o kojoj je riječ u ovom dokumentu je za korisnike iz Republike Srbije sljedeća aplikacija:

 1. a) za elektronsku e-prijavu/odjavu boravka gostiju/turista koja komunicira sa odgovarajućim elektronskim servisom Republike Srbije koji se odnosi na e-prijavu/odjavu boravka gostiju/turista.

Sva pravna lica, fizička lica i preduzetnici (u daljem tesktu takođe “Korisnici”), koja u svojstvu (iz)davaoca smještajnih/hotelskih kapaciteta koriste Aplikaciju za svrhu e-prijave/e-odjave gostiju/turista, moraju prethodno imati aktiviranu uslugu e-prijave/e-odjave gostiju u Centralnom informacionom sistemu u oblasti ugostiteljstva Ministarstva Turizma i Omladine Republike Srbije (https://www.eturista.gov.rs/), a prije nego dobiju mogućnost da im bude kreiran korisnički nalog u Oblak cloud i/ili Oblak android Aplikaciji.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO I SA KOJOM SVRHOM

Prikupljamo podatke koje nam dobrovoljno priložite. Svi podaci koje nam dostavljate moraju biti istiniti, potpuni i tačni. Takođe, neophodno je da nas obavijestite o svim promjenama tih podataka.

Lični podaci koje Aplikacije prikupljaju zavise od konteksta vaše interakcije s nama/Uslugama/  Aplikacijama, odnosno zavise od vaših izbora, Usluga koje koristite i zavise od mogućnosti Aplikacija koje koristite.

Za korisnike iz Crne Gore: Ukoliko Aplikacije koristite za elektronsku fiskalizaciju, Aplikacije prikupljaju podatke potrebne za elektronsko fiskalizovanje računa (koje vi unesete u Aplikacije). Vaši i podaci vaših poslovnih partnera se putem zaštićenog HTTPS protokola salju servisima za elektronsku fiskalizaciju Uprave Prihoda i Carina, a za svrhe komuniciranja sa tim servisima i elektronske fiskalizacije računa. Ukoliko Aplikacije koristite za e-prijavu/e-odjavu boravka gostiju/turista, Aplikacije prikupljaju podatke potrebne za elektronsku prijavu i odjavu boravka gostiju/turista (koje vi unesete u Aplikacije). Vaši i podaci vaših gostiju se putem zaštićenog HTTPS protokola šalju servisima MUP-a CG za elektronsku prijavu/odjavu gostiju/turista, a za svrhe komuniciranja sa tim servisima i elektronske prijave/odjave gostiju/turista.

Za korisnike iz Republike Srbije: Aplikacija prikuplja podatke potrebne za elektronsku prijavu i odjavu boravka gostiju/turista (koje vi unesete u Aplikaciju). Vaši i podaci vaših gostiju se putem zaštićenog HTTPS protokola šalju Centralnom informacionom sistemu u oblasti ugostiteljstva Ministarstva Turizma i Omladine Republike Srbije (“E-turista” servisu) za elektronsku prijavu/odjavu gostiju/turista, a za svrhe komuniciranja sa tim servisom i elektronske prijave/odjave gostiju/turista.

Aplikacije prikupljaju i obrađuju lične podatke:

1.)  Naših Korisnika;

2.) U slučaju korišćenja usluga e-fiskalizacije (raspoloživo samo za korisnike iz Crne Gore), Aplikacije prikupljaju podatke o poslovnim partnerama naših Korisnika (pod “poslovim partnerima” naših Korisnika misli se na “kupce” Korisnikovih roba i usluga), a koje su u Aplikacije unijeli Korisnici;

3.) U slučaju korišćenja usluga e-prijave/odjave gostiju, Aplikacije prikupljaju podatke o gostima/turistima koji borave u smještajnim objektima naših Korisnika, a koje su u Aplikacije unijeli Korisnici.

Takođe prikupljamo:

4.) Informacije koji se automatski prikupljaju i

5.) Dodatne informacije koje se prikupljaju putem naših Aplikacija.

Automatski prikupljamo i obrađujemo statističke podatke o korištenju naših Usluga.

Podaci Korisnika

Za korisnike iz Crne Gore, prikupljamo sljedeće podatke Korisnika:

 1. a) Ukoliko Aplikacije koristite za e-fiskalizaciju: Podaci neophodni za registraciju korisničkog naloga za e-fiskalizaciju u Aplikacijama (naziv/ime i prezime Korisnika; PIB/JMBG; adresa; telefon; emejl; ENU kod sa SEP portala Uprave Prihoda i Carina, podaci/kodovi poslovnih jedinica sa SEP portala Uprave Prihoda i Carina i podaci/kodovi operatera sa SEP portala Uprave Prihoda i Carina);
 2. b) Ukoliko Aplikacije koristite za e-prijavu/odjavu gostiju: Podaci neophodni za registraciju korisničkog naloga za e-prijavu/odjavu gostiju u Aplikacijama (naziv/ime i prezime Korisnika, PIB/JMBG; adresa; telefon; emejl, RB90 registracioni broj smještajnog objekta);
 3. c) Ostale podatke koje propisuju nadležni zakoni, a koji su potrebni za e-fiskalizovanje računa i/ili e-prijavu/odjavu gostiju/turista.

Takođe zadržavamo podatke, predloge, savjete i upite koje nam svojevoljno dostavite na e-mail.

Za korisnike iz Republike Srbije, prikupljamo sljedeće podatke Korisnika:

 1. a) Podatke neophodne za registraciju korisničkog naloga za e-prijavu/odjavu gostiju u Aplikaciji (naziv/ime i prezime Korisnika, PIB/JMBG; adresa; telefon; emejl, “E-turista” identifikacioni broj smještajnog objekta);
 2. b) Ostale podatke koje propisuju nadležni zakoni, a koji su potrebni za e-prijavu/odjavu gostiju/turista.

Takođe zadržavamo podatke, predloge, savjete i upite koje nam svojevoljno dostavite na e-mail.

Podaci poslovnih partnera od Korisnika prilikom e-fiskalizacije  (važi samo za Korisnike iz Crne Gore)

Podatke Korisnikovih poslovnih partnera prikuplja samo Korisnik. Mi ih obrađujemo isključivo u svrhu elektronske fiskalizacije računa.

Podaci gostiju od Korisnika

Podatke Korisnikovih gostiju prikuplja samo Korisnik. Mi ih obrađujemo isključivo u svrhu elektronske prijave/odjave gostiju/turista u :

 1. “RB90 sistem MUP-a CG”, za korisnike iz Crne Gore;
 2. “E-turista servis” Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije, za korisnike iz Srbije.

Gore-navedene podatke obrađujemo i zadržavamo u našoj bazi podataka trajno dozahtjeva za brisanjem pojedinog podatka ili do zahtjeva za brisanjem korisničkog naloga.

Informacije koje se automatski prikupljaju

Neke informacije – poput IP adrese i/ili karakteristika pretraživača i uređaja – prikupljaju se automatski kada koristite Aplikacije/Usluge. Ove informacije ne otkrivaju vaš specifični identitet (poput vašeg imena ili podataka o kontaktima), ali mogu sadržati podatke o uređaju i upotrebi, kao što su vaša IP adresa, karakteristike pretraživača i uređaja, karakteristike operativnog sistema, postavke jezika, referentne URL-ove, naziv uređaja, državu, lokaciju, informacije o tome kako i kada koristite naše Usluge ili Aplikacije i ostale tehničke informacije.

Dodatne informacije prikupljene putem naših Aplikacija

Ako koristite naše Aplikacije, takođe možemo prikupiti sljedeće podatke:

 1. a) Pristup mobilnom uređaju: Možemo zatražiti pristup ili dopuštenje određenim servisima sa vašeg mobilnog uređaja, uključujući kameru vašeg mobilnog uređaja, pohranjivanje i druge servise od značaja. Ukoliko želite promijeniti naš pristup ili dozvole, isto možete učiniti u Podešavanjima vašeg uređaja.
 2. b) Podaci mobilnih uređaja: Možemo automatski prikupiti podatke o uređaju (kao što su ID vašeg mobilnog uređaja, model i proizvođač), podatke o operativnom sistemu, informacije o verziji i IP adresa.

ZADRŽAVANJE I ZAŠTITA PODATAKA

Sproveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere sigurnosti koje su namijenjene zaštiti sigurnosti svih ličnih podataka koje obrađujemo. Međutim, imajte na umu da ne možemo garantovati da je internet 100% siguran. Iako ćemo se apsolutno potruditi da zaštitimo vaše lične podatke, prenos ličnih podataka u i iz naših Aplikacija vaš je vlastiti rizik. Aplikacijama bi trebali pristupati samo u sigurnom okruženju.

GAŠENJE KORISNIČKOG NALOGA

Za korisnike iz Crne Gore: Gašenje korisničkog računa treba zatražiti pisanim zahtjevom na email info@oblak.online. Korisnički nalog će biti ugašen u roku od 7 dana od primljenog zahtjeva.

Gašenje naloga podrazumjeva brisanje svih podataka vezanih za korisnički nalog iz baze podataka.

Za korisnike iz Republike Srbije: Gašenje korisničkog računa treba zatražiti pisanim zahtjevom na email info@oblak.online i na email office@easyscan.rs. Korisnički nalog će biti ugašen u roku od 7 dana od primljenog zahtjeva.

Gašenje naloga podrazumjeva brisanje svih podataka vezanih za korisnički nalog iz baze podataka.

 

DIJELJENJE PODATAKA

Lične podatke naših Korisnika ne dijelimo.

Informacije o Korisnicima dijelimo samo u ograničenim okolnostima koje se navedene u nastavku, uz odgovarajuće mjere zaštite.

Možemo otkriti informacije o vama našim zaposlenima i pojedincima koji djeluju kao naši eksterni saradnici a koji je neophodno da znaju te podatke da bi mogli da omogućimo pružanje usluga ili informacija u naše ime. Od naših zaposlenih i eksternih saradnika zahtijevamo da poštuju ovu izjavu.

Možemo dijeliti vaše podatke sa eksternim dobavljačima, a koji je neophodno da znaju te podatke kako bi nam omogućili pružanje usluge. Svi eksterni partneri obavezni su da poštuju ovu izjavu.

Poslovni transfer: U slučaju spajanja sa drugim pravnim subjektom, prodaje imovine naših firmi ili sticanjem cijelog ili dijela poslovanja od strane neke druge firme, ili u slučaju da Vlasnik prestane poslovati, informacije o Korisnicima mogle bi se smatrati imovinom koja se prenesi ili koju stiče treća strana. Ako se bilo koji od tih događaja dogodi, ova se Izjava nastavlja primjenjivati na vaše podatke, a stranka koja prima vaše podatke može nastaviti upotrebljavati vaše podatke u skladu s ovom Izjavom.

Saglasnost: Možemo obraditi vaše podatke ako ste nam dali određeni pristanak ili saglasnost da koristimo vaše lične podatke u određenu svrhu.

Pravne obveze: U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje krivičnih djela i prevara, vaši podaci će biti podijeljeni sa nadležnim tijelima. Možemo otkriti vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države. Možemo otkriti vaše podatke tamo gdje se to od nas zakonski zahtijeva kako bismo ispunili primjenjivi zakon, vladine zahtjeve, sudski postupak, sudski nalog ili pravni postupak, kao što je odgovor na sudski nalog ili sudski poziv (uključujući i odgovore državnim vlastima da ispune zahtjeve nacionalne bezbjednosti ili sprovođenja zakona).

Vitalni i legitimni interesi: Možemo otkriti vaše podatke tamo gdje smatramo da je potrebno istražiti, spriječiti ili preduzeti mjere u vezi sa potencijalnim kršenjima naših Politika, sumnja na prevare, situacijama koje uključuju potencijalne prijetnje sigurnosti bilo koje osobe i nezakonitim aktivnostima ili kao dokaz u parnicama u koju smo uključeni. Dodatno, Vaše podatke možemo obraditi kada je to razumno potrebno za ostvarenje naših legitimnih poslovnih interesa.

Možemo dijeliti podatke koji su združeni ili anonimni tako da se informacije ne mogu koristiti za identifikaciju osobe. Na primjer, možemo objaviti ukupnu statistiku o upotrebi naših usluga.

 

PROMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Vlasnik zadržava pravo da izmjeni ovu Politiku privatnosti i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Revidiranu verziju Politike privatnosti Oblak Poslovni Sistemi će objaviti sa datumom ažuriranja na vrhu. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem ili kada su Korisnici o njima obaviješteni. Sve dalja upotreba Aplikacija/Usluga nakon promjene ove Politike predstavljaće pristanak na takve izmjene. Preporučujemo vam da često pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste bili informisani o tome na koji način štitimo vaše podatke.

 

ODGOVORNOSTI

Vlasnik kontroliše obradu ličnih podataka prikupljenih u svrhu korišćenja Aplikacija i pružanja Usluge.

U bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti pristup vlastitim podacima, imate pravo zatražiti izmjenu ili brisanje netačnih podataka, imate pravo zatržiti ograničenje ili podnijeti prigovor na obradu iz pravnih razloga, kao i pravo na prenos podataka.

Da bi ostvarili ta prava, ažurirali svoje lične podatke ili dobili odgovore na sva pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka kroz Aplikacije, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte na našu službenu e-mejl adresu dpo@oblak.online (kontakt našeg službenog lica ovlašćenog za zaštitu ličnih podataka), a koja se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

Pritužbe u vezi sa obradom vaših ličnih podataka mogu se takođe uputiti nadležnom tijelu za zaštitu podataka:

Za korisnike iz Crne Gore – Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Za korisnike iz Srbije – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 U nekim regionima, poput Evropskog ekonomskog prostora, imate određena prava prema važećim zakonima o zaštiti podataka. To može uključivati: 1. ​​pravo da zatražite pristup i dobijete kopiju vaših ličnih podataka, 2. pravo da zatražite ispravku ili brisanje; 3. pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka; i 4. ako je primjenjivo, prenosivost podataka. U određenim okolnostima imate i pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka. Razmotrićemo vaš zahtjev i potruditi se da djelujemo u skladu sa primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Ukoliko se oslanjamo na vaš pristanak da obrađujemo vaše lične podatke, imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak. Međutim, imajte na umu da to neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja. Ako imate prebivalište u Evropskom ekonomskom prostoru i smatrate da ne obrađujemo vase lične podatke u skladu sa propisima, imate pravo podnijeti pritužbu svom lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka (više detalja na linku http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.)

 

KONTAKT

Za korisnike iz Crne Gore: Ako imate pitanja ili komentara o ovim pravilima, možete nam poslati e-poštu na dpo@oblak.online ili info@oblak.online, pozvati nas na telefon +382 68 744 085 ili nam poslati postu na adresu Visariona Borilovića E1, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Za korisnike iz Republike Srbije: Ako imate pitanja ili komentara o ovim pravilima, možete nam poslati e-poštu na dpo@oblak.online ili info@oblak.online ili office@easyscan.rs, pozvati nas na telefon +382 68 744 085 ili nam poslati postu na adresu Visariona Borilovića 6, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Kontaktirajte nas

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Adresa

Visariona Borilovića, E1,
Master kvart, Podgorica